top of page

Byggeprojekt

Arkitekt Axel Høyer

Meyersgade 5

5500 Middelfart

Foreningen Lillebælt-Værftet planer om opførelsen af en mindre byggehal på i alt 58 kvm.  Nybygningen markeret med D i grundplan tegningen, skal supplere det eksisterende træskibsværft på Middelfart Gl. Havn og understøtte og fremtidssikre arbejdet med at fastholde og formidle bådebyggerhåndværket og kystkulturen i området.  

 Den ny hal er på 58 kvm. og opføres i en fast væg der på indvendige side er brandsikret og på udvendig side beklædes med træ, så det falder i med de øvrige bygninger. Hallen højvandssikres til kote 250. Den bliver isoleret og med trægulv, opvarmet ved varmepumpe og forsynet med en traverskran. Hallen opføres i en ”smøge” mellem eksisterende bygninger, som igennem en årrække har været permanent overdækket med presenning og anvendt til bådopbevaring. Byggeriet integreres funktionelt og arkitektonisk i den eksisterende bygningsmasse. Byggetegninger og projektering er udført for Lillebælt-Værftet af arkitekt Axel Høyer og er udarbejdet i tæt kontakt med Middelfart Kommune, Stadsarkitektens Kontor. Forventet pris: 2,2 mio. kroner, der søges dækket af fonds midler og eget arbejde.

bottom of page