top of page

Torsdagsholdet
 

Hver torsdag og tirsdag i vinterhalvåret mødes mange af værftets medlemmer til fælles arbejdsdag. Der arbejdes på de igangværende bådeprojekter og på bygninger og omgivelser.

Over de senere år er fremmødet vokset så meget, at tirsdagene nu også er taget i brug som faste arbejdsdage.

Projekterne og opgaverne er mange, og der arbejdes i mindre sjak. Som ny deltager bydes man velkommen og hjælpes ind på et relevant projekt.

Man mødes kl. 9 om morgenen, og kl. 10.30 samles alle til fælles kaffe, brød og snak i mødelokalets varme.

På en anden adresse mødes 'Motorholdet' hver mandag og arbejder, som navnet lyder, med renovering af gamle bådmotorer.

Arbejdsdagene mandag, tirsdag og torsdag er kernen i fællesskabet omkring værftet. 

1_DSF6278.jpg

Projekter og opgaver 2023-24

Bådprojekter
Børresen dragen

Arbejdet med dragen, som over flere år har været under gennemgribende renovering, afsluttes. De sidste beslag og riggen monteres. Under navnet Dragon Dream forventes den i løbet af foråret eller forsommeren overdraget til ny ejer og til et nyt liv Oslo Fjorden.

Ålborgjollen Arsuk 

Arbejdet med skroget blev afsluttet vinteren 2022-23, og tilbage står tilrigning og evt. justeringer af rig og beslag. Der er indgået aftale om salget af jollen.

 

Helsingørjollen Amanda

Et bord skiftes, ny agterkarm og nyt agterdæk opbygges. Dæk og ruf spartles beklædes med væv/ epoxy og males. Arbejdet med jollen forventes afsluttet foråret 2024, og jollen sættes til salg.

Spidsgattern Skum

26 kvm. Berg spidsgatteren Skum får ilagt ny køl, og der repareres på bundstokke og stævne. Der lægges ny bord (3-4 nederste bord stb. og bb.) 

Jolle fra Strib

Værftet har fået overdraget en jolle bygget på værftet i 1980´erne under Mogens Hansen. Renoveringsarbejdet på jollen forventes påbegyndt i løbet af vinteren 2024.

Bygninger, omgivelser og andre projekter


Bro og platform langs værftshallens nordside

Broen på nordsiden af værftshallen færdiggøres med bygning af ny opholdsplatform.

Jollehusene

Sidste vinter blev store dele af bundremmen på jollehusene udskiftet. Skaderne skyldtes for en stor del indslag af regnvand. Foråret 2024 opsættes tagrender på begge jollehuse-

 

Nyt halvtag til tørring og opbevaring af træ 

Der opføres en mindre, fast overdækning til tørring og opbevaring af opskåret træ.

 

Værftsbænke 

Der bygges yderligere et antal bænke.

Glaciset repareres 

Skader på glaciset ud mod Bæltet, som led hårdt under stormen i november, udbedres.

Opskæring af indkøbte lærkestammer

Der opskæres yderligere to lærkestammer.

Mødelokalet og kaffestuen

Mødelokalet på 1. sal og kaffestuen ud mod Bæltet males. Der laves ny faste bænke i kaffestuen.

Ny hal

Der arbejdes videre med planlægningen af og med at tilvejebringe finansieringen af en ny, mindre værftshal. 

Nyt 'Sejlloft'

Værftet har udsigt til i løbet af vinteren at få stillet en professionel sejlmager symaskine til rådighed. Der arbejdes med at forberede og indrette 'jolleloftet' til også at fungere som sejlloft. 

bottom of page