top of page

Torsdagsholdet
 

Hver torsdag i vinterhalvåret mødes mange af værftets medlemmer til fælles arbejdsdag. Der arbejdes på de igangværende bådeprojekter og på bygninger og omgivelser.

Over de senere år er fremmødet vokset så meget, at tirsdagene nu også er taget i brug som faste arbejdsdage.

Projekterne og opgaverne er mange, og der arbejdes i mindre sjak. Som ny deltager bydes man velkommen og hjælpes ind på et relevant projekt.

Man mødes kl. 9 om morgenen, og kl. 10.30 samles alle til fælles kaffe, brød og snak i mødelokalets varme.

Torsdags- og tirsdagsarbejdsdagene er kernen i fællesskabet omkring værftet. 

1_DSF6278.jpg

Torsdagsholdets projekter og opgaver 2022-2023

Bådprojekter
Børresen dragen

Færdiggøres til søsætning i løbet af foråret.  Ruf, dæk færdiggøres, og  beslag og rig tilpasses og monteres. Ror og rorbeslag tilpasses. Bund og fribord klargøres og males og lakeres.

Ålborgjollen Arsuk 

Færdiggøres til søsætning i løbet af foråret. Dørk, nyt bord, karme, mastebeslag, ror og rorpind, spartling og maling, tilpasning af riggen. 

 

Helsingørjollen Amanda

Dæk og ruf: slibe, spartle, glasvæg/ epoxy. Ny dæksbjælke/ agterdæk. Slibning af fribord, som bevares blanklakeret.

Damjolen Bebbe

Jollen konverteres til et læskur med kyssebænk. Motor, stævnrør mv. afmonteres. Nyt øverste bord og ny lønning. Fribordet afrenses og males. Opbygning af platform og bænk. Rejsning og montering af jollen på platform.

Slæbejollen Queen Mary (klinkbygget mahognyjolle fra 1930'erne)Udskiftning af  knækkede svøb, afrensning, slibning og lakering af bund og fribord indvendig og udvendig.

Bygninger, omgivelser mv.


Ny bro og rækværk langs værftshallens nordside

Opbygning af ny bro, som bl.a. skal muliggøre opsætning af stillads for maling af nordgavlen.

Værftsbænke 

Bygning af sidste fem bænke.

Bundrem i jollehuse 

De orme- og rådangrebne bundremme udskiftes.

Opskæring af indkøbte lærkestammer

bottom of page