top of page

KULTUR SEJLLADS for de 6-16 årige i Middelfart

I anledning af at den nordiske klinkbygningstradition er optaget på Unesco Verdens Kulturarv den 14/12 2021 og at kulturministrene i de nordiske lande har underskrevet konventionen, der forpligtiger landene til at sikre klinkbygningstraditionen og miljøerne omkring den, afholdt Lillebælt Smakkelaug i uge 26 2022 Kultur Sejlads for 6-16 årige i Middelfart Kommune.


Børnene fik en kultur- og naturoplevelse og indsigt i en lokal kystkultur med smakkejoller, klinkbygningshåndværk og -traditioner. Jollerne har været anvendt til fiskeri og al slags transport på Lillebælt og i vinterperioden blev der jagtet marsvin, af hvis spæk man udvandt olie, der blev anvendt til lampeolie.

Sejladserne afvikledes i uge 26 fra mandag d. 27 juni til torsdag d. 30 juni . Der blev sejlet med to hold børn hver dag.

Onsdag d. 29 juni var reserveret til sejlads med Ukrainske børn, og alene her mødte 28 flygtningebørn.

Der blev sejlet i vores fem velholdte Smakkejoller, bemandet med erfarende smakkesejlere.

Den smukke klinkbygget jagt De to Søskende fulgte sejladserne på tæt hold.

Selve projektet var en sådan succes at vi påtænker at gentage succesen igen i 2023 år.

15 visninger0 kommentarer
bottom of page